Hizmetler

Altyapı Proje ve Uygulamaları

Üstyapı Proje ve Uygulamaları

İçmesuyu, kanalizasyon, sulama, doğalgaz, fiber, telekom hatları gibi birçok altyapı tesisinin projelendirilmesi ve imalatının yapımı sırasında gereken bütün ölçüm-çizim hizmetlerini sağlamaktayız.

Üstyapı projelerinin sahaya uygulanması sırasında kolon duvar tespiti, kazı dolgu hesapları, imalat ölçümleri yapmaktayız.