CBS Projeleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri; konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir. Çeşitli kurumlarda istenen iş sonu CBS projelerini detaylı ve eksiksiz olarak hazırlamaktayız.