Doğru Hızlı ve Ekonomik Çözümler

Dinamik Harita'nın temel hizmet kriterleri doğru işi en hızlı şekilde yaparken ekonomik çözümler sunmaktır.

• Sunduğumuz hizmetlerimizde teknolojiyi yakından takip ederek son teknoloji ölçüm cihazlarını kullanmaktayız.

• Çağdaş teknolojiyi kullanarak yeni ve doğru projeler üretmekteyiz.

• Aldığımız işleri söz verdiğimiz sürede tamamlamaktayız.

• İlkeli ve meslek etiğine uygun kaliteli hizmet vermekteyiz.

• Sektörün sorunlarına yönelik çözümler sunmaktayız.

 

Her türlü harita mühendislik hizmeti için bizi arayabilirsiniz.

Harita Mühendisi Canberk METİN

0532 312 16 11

HUS - Yapı Aplikasyon Projesi

HUS Üzerine bina yapılacak parsellerin İmar durumu belgesine göre mimari projelerin hazırlanmasına altlık teşkil eden ve serbest çalışan harita mühendisi tarafından hazırlanan, yeni yapılacak binaların kitle ebatlarını, çekme mesafelerini, kotlarını ve yol genişliğini belirten yapı yeri uygulama ve kotlu krokilerinden oluşan işlem dosyasıdır.

Röperli Kroki

Aplikasyon işlemi ile, tescil edilmiş haritaların parsel ve bina köşe noktalarını zemin üzerinde yeniden belirleme ve detaylardaki mesafeleri belirtme işlemidir. Röperli Kroki projeleri kat irtifakı kurulmuş olan, iskanlı yapıların kat mülkiyetine geçmesi için hazırlanıp ilgili ilçe belediyesine onaylatılır. Kadastro da cins değişikliği yapılmadan önce onaylı röperli kroki ile mal sahiplerinden birinin başvurusu gerekir.

Kübaj ve Metraj Hesapları

Kübaj hesabı arazinin topografisinde meydana gelen değişimin yani hacim hesabının m3 cinsinden hesaplanmasıdır. Metraj hesapları ise bir yapıda kullanılan malzemelerin hacim veya alan üzerinden hazırlanıp raporlanması işlemidir.

Altyapı Proje ve Uygulamaları

İçmesuyu, kanalizasyon, sulama, doğalgaz, elektrik, fiber vb. tüm altyapı tesislerinin projelendirilmesi,  aplikasyonlarının yapılası, imalatların ölçülmesi ve asbuilt çizimlerinin hazırlanarak idareye sunulması işlemlerini yapmaktayız.

Sayısal Halihazır Harita

Hâlihazır Harita belli bir alan içerisinde detayları ve eğimleri gösteren harita anlamına gelir. Hâlihazır Harita’da nirengi, RS noktaları, poligon noktaları, binalar, yollar , sokaklar, yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel sınırları ve numaraları vb. çalışılan alanda bulunan her şey gösterilir. Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır.

Kamulaştırma Haritaları

Kamulaştırma işi, devletleştirme, istimlak, kamu yararı gözetilerek şahsa ait taşınmazların belli bir proje amacına göre yol, okul, hastane ve bunun gibi kamunun ortak kullanımı ihtiyacına hizmet verme amacıyla ilgili kanun hükümlerinin uygulanması işlemidir. Bu kamulaştırmaları ilgili kurum yapabileceği gibi mal sahibi başvurusuna istinaden özel SHKM  büroları da yapabilmektedir. İstenilen kamulaştırma haritalarını yada irtifak hakkı haritalarını sizler için hazırlamaktayız.

CBS Projeleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri; konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir. Çeşitli kurumlarda istenen iş sonu CBS projelerini detaylı ve eksiksiz olarak hazırlamaktayız.

YTK (Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik) ve Maden Haritaları

Maden Kanunu kapsamında ruhsatlı sahası (arama ve işletme ruhsatı) bulunan tüm firmaların; 01.01.2017 tarihinden itibaren ruhsatlarla ilgili tüm teknik belgeleri, YTK tarafından hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir. Bu yönetmeliğe istinaden MAPEG tarafından istenen maden haritalarını YTK yetkimiz dahilinde İHA  ile istenilen formata uygun şekilde hazırlıyoruz.

Dinamik Harita Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti.  2 harita mühendisi tarafından kurulmuştur. Firmamız altyapı proje uygulamaları, üstyapı proje uygulamaları, CBS projeleri, imar uygulamaları, kamulaştırma, 3 boyutlu modelleme ve İHA-Drone ile fotogrametrik harita üretimi gibi alanlarda  Bursa ve çevre illerde hizmet vermektedir.

Harita zaman geçtikçe hayatımızın her alanına giren bir kavramdır. Bizler zamana paralel olarak  mesleğimizle ilgili gelişmeleri takip ederek, en güncel cihaz ve yazılımlarla birlikte en kaliteli sonuçları vermek için varız…

Şirketimiz kurulduğundan beri birçok harita mühendislik faaliyetlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Adımızdan da anlaşıldığı gibi DİNAMİK bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz…